Wilt u een live stemming houden, maar zijn niet alle stemmers aanwezig in de zaal? Dan is het nieuwe LiveVote©, uniek bij OP ROOZE, iets voor u!

Middels een speciaal door OP ROOZE ontwikkelde webapplicatie kan uw publiek vanaf iedere locatie met een internetverbinding aan de stemming deelnemen. U kunt uw eigen huisstijl aan de applicatie toevoegen en bepaalt zelf of deelname openbaar is, of beperkt tot een vooraf bepaalde groep deelnemers.

LiveVote© is bij uitstek geschikt voor interactieve radio of televisie.

Het unieke aan het LiveVote© systeem is dat de antwoorden continu live worden doorgegeven en in een doorlopende grafiek getoond kunnen worden op het scherm, al dan niet geïntegreerd met de stemmen uit de zaal. Dit maakt LiveVote© ook bij uitstek geschikt voor toepassingen bij bijvoorbeeld televisieprogramma’s, waarbij de presentator in staat wordt gesteld live grafieken, statistieken en of landkaarten tevoorschijn te toveren die de meningen weergeven van grote groepen deelnemers. Voor de kijker/deelnemer een nieuwe manier van televisie kijken, die het tv kijken plezieriger, interessanter en interactiever maakt.

Het product LiveVote© is in de volgende varianten beschikbaar:

LiveVote©Boardroom
Wanneer u in een meeting snel tot resultaat wilt komen, kan LiveVote©Boardroom uw partner zijn. De software is geschikt voor het stemmen of deponeren van vragen/stellingen in een kleine setting. Aanwezigen kunnen met een laptop via het internet of intranet snel om een mening worden gevraagd. Deelnemers aan de andere kant van de wereld, kunnen bijvoorbeeld via videoconferencing de meeting bijwonen en op dezelfde manier in realtime deelnemen aan het stemmen. Alle informatie komt bij de voorzitter en deze kan selecteren wat hij/zij wil laten zien.

LiveVote©University
LiveVote©University is bij uitstek geschikt voor het toetsen van leerlingen en kan via zowel het internet als het intranet worden ingezet. De onderwijzer heeft direct de antwoorden tot zijn/haar beschikking en kan klassikaal de resultaten met de leerlingen bespreken en zo de lessen aanpassen aan het niveau van de leerlingen.

LiveVote©Radio
LiveVote©Radio is het eerste webgebaseerde communicatie/stemsysteem, waarbij de luisteraar continu actief kan deelnemen aan een programma. Met de input van de luisteraar kan bijvoorbeeld een andere wending gegeven worden aan een discussie. U heeft de mogelijkheid tot het verzamelen van demografische gegevens van de deelnemers en kunt iedereen bereiken die internet tot zijn/haar beschikking heeft!

LiveVote©TV
LiveVote©TV is het eerste webgebaseerde communicatie/stemsysteem, waarbij de kijker continu actief kan deelnemen aan uw programma. LiveVote©TV geeft u de mogelijkheid actief te communiceren met uw publiek. Middels het verzamelen van demografische gegevens of het stellen van vragen, kan de presentator uitdiepen en direct inspringen op de situatie.