Direct online offerte aanvragenStemmen met behulp van een stemsysteem is een zeer goed middel om de discussie te ontlokken en direct de verdeling in de zaal te kunnen waarnemen. U zult zien dat de passieve deelnemer een actieve deelnemer wordt en meer betrokken raakt.

De vragen en overige schermen worden geheel naar uw wensen opgemaakt, in uw huisstijl of passend bij het thema van uw evenement. Het stemsysteem stelt u in staat een schat aan informatie te verzamelen, maar kan bijvoorbeeld ook tijdens een informele bijeenkomst worden ingezet om een leuke quiz of spel te spelen.

Een stemsysteem is zeer veelzijdig in te zetten!

OP ROOZE biedt haar stemsysteem in een ‘basis’ variant en een ‘professionele’ variant, waarbij deelnemers individueel kunnen worden geïdentificeerd. Met beide systemen zijn vele toepassingen mogelijk:

Discussie / Informatiewinning
Ons ‘basis’ stemsysteem stelt u in staat snel een discussie op touw te zetten. Het voordeel van stemunits voor het publiek is dat u ook de mening krijgt van de passieve deelnemer, hetgeen u een indicatie geeft van de samenstelling of het sentiment in de zaal. U kunt vervolgens ingaan op de uitslag van de stemming en door het maken van kruisingen duidelijker inzoomen op een groep, of door het stellen van vergelijkingsvragen meten of uw betoog invloed heeft gehad.
Debat / Peilingen
(Gewogen) stellingen worden veelal gebruikt bij een debat of bijvoorbeeld nascholing. Er kan gekozen worden om het resultaat van de eerste stemming verborgen te houden om geen invloed uit te oefenen op de tweede stemming. Een voorbeeld hiervan is Het Lagerhuis, bekend van televisie. Men deponeert een stelling aan het begin en einde van het betoog en vergelijkt beide uitslagen.
Daarnaast is het mogelijk aan het publiek (eerst) een aantal kenmerkvragen voor te leggen en zo de verdeling in de zaal in beeld te krijgen. Kenmerkvragen kunnen zijn: man/vrouw, functie, leeftijd, etc. De vervolgens gegeven antwoorden worden ‘gekruist’ met een of meer kenmerken. Zo wordt zichtbaar wat de invloed van bijvoorbeeld geslacht of leeftijd is op het antwoord. De kruisingen kunnen ook pas in tweede instantie of achteraf bekend worden gemaakt.

Aandeelhoudersvergadering / Verkiezing
Een andere vorm van gebruik is het houden van verkiezingen, waarbij de meeste stemmen gelden of bijvoorbeeld een top drie wordt samengesteld. Met het uitgebreidere professionele systeem kan een verschillend stemgewicht aan een panellid of aandeelhouder worden toegekend.

Quiz / Spel
Het spelen van een spel kan een leuke afsluiting van uw bijeenkomst zijn. Er kan zowel per deelnemer als per groep gestemd worden. Dit kan als afvalrace of om te bepalen wie de slimste of snelste is. Een quiz of afvalrace wordt op vele manier gespeeld en bedacht door de klant.  Voorbeelden van populaire spelletjes zijn Weekend miljonairs of 1 tegen 100. OP ROOZE denkt graag met u mee.