STEMMEN: Hoe werkt het?

Het stemmen gaat erg snel en schetst een duidelijk beeld van de verschillende meningen in de zaal. Alle resultaten, desgewenst met het gewogen resultaat van kenmerkvragen (kruisvergelijkingen), worden direct na de sessie verwerkt. Er kan met tussenstanden worden gewerkt, na iedere vraag of na een groep vragen.
U kunt er uiteraard ook voor kiezen het resultaat pas aan het einde te tonen.


Mogelijkheden

OP ROOZE werkt met het IVS (Interactive Voting System) stemsysteem. IVS is een welbeproefd stemsysteem en bestaat in twee varianten:

Basic
Met het basis stemsysteem is stemmen anoniem. U kunt niet iedere deelnemer volgen qua stemgedrag, maar het is wel mogelijk de zaal in verschillende groepen in te delen en te meten hoe het stemgedrag is per groep.
- Invoegen logo / plaatjes / foto’s / geluiden
- 10 antwoordmogelijkheden per vraag; Resultaten direct of achteraf tonen
- Goed / Fout antwoord mogelijk; Kruisingen / Vergelijkingen
- Voorkeurstemmen (bijv. top 3); Tonen van gemiddeld cijfer

Professional
Het professionele stemsysteem kent dezelfde mogelijkheden als het basic systeem, maar iedere deelnemer is nu geïdentificeerd door een eigen chipkaart. De chipkaart wordt aan de zijkant in het stemkastje geschoven. Met het geïdentificeerde stemsysteem kunt u elke deelnemer volgen en/of een winnaar bepalen.
- Toets / Examen afnemen; Spelen van Quiz / Afvalrace
- Van de deelnemer kan getoond worden: Score / Stemtijd / Naam / Naam groep
- Gebruik van stemgewicht

Weergave
Specifieke stemmingen / resultaten kunnen op aanvraag gerealiseerd worden. Hieronder treft u een aantal voorbeelden van de opbouw van een pagina en de mogelijkheden:
 
Achtergrond in alle kleuren, ook donker   Alle grafieksoorten; staafdiagram, taart, etc.
 
Meerdere antwoorden, bijv. top 3   Goed/fout vragen; antwoord in getal of %

Resultaat
De grafieken met de door het publiek gegeven antwoorden worden aan het einde van het evenement aan u overgedragen op CD-Rom (in jpeg formaat). Zo kunt u de resultaten later nog eens terugzien of desgewenst op het intranet van uw bedrijf plaatsen. Op aanvraag kan OP ROOZE een uitgebreidere rapportage bezorgen (bijvoorbeeld met het stemgedrag van iedere individuele deelnemer).

Alle gegevens en resultaten worden gearchiveerd bij OP ROOZE zodat u deze gegevens ook op een later tijdstip kunt opvragen. Vanzelfsprekend worden resultaten discreet en vertrouwelijk behandeld en niet aan derden prijsgegeven.